ข้อมูล eBook

ชื่อ: เล่นซ่อนผี

ผู้แต่ง: ปัณณ์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“แห้ว อย่าทิ้งข้า ไอ้อ๊อด ไอ้เหน่ง ไอ้เล็ก อย่าทิ้งข้าไว้กับมันซี่” เสียงตะโกนโหยหวนของจุ่นดังขึ้นหลังเปลวเพลิง แต่แห้วทำได้ เพียงแต่จ้องดูมัน ขณะที่เหน่งตามติดเข้ามาช่วยลากเขาออกมาด้วยอีกคน “อย่าทิ้งเขาไว้ที่นี่!!!!!!”"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-08 00:10
2022-07-04 00:19
2022-06-05 00:16
2021-01-12 00:26