ข้อมูล eBook

ชื่อ: สามเกลอนักร้องเพลง

ผู้แต่ง: จิตติมา เจริญฤทธิ์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สามเกลอนักร้องเพลง หนังสือนิทานภาพเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย แพะสามเกลอผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ออกเดินทางไปตามหาภูเขาสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความมานะและกำลังใจจากเสียงเพลงที่พวกมันขับขานแม้ระหว่างทางจะต้องพบอุปสรรคมากมาย แต่พวกมันก็ยังคงสมัครสมานและไม่ทอดทิ้งกัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-09-26 00:11
2022-09-09 00:08
2022-08-19 00:10
2022-07-05 00:25
2022-06-14 00:17
2022-06-03 00:19
2021-10-07 00:22