ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกรด 4 ชัวร์ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น

ผู้แต่ง: คณาจารย์ และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"รวมรวบคำศัพท์ กฎ เคล็ดลับ หลักการ และไวยากรณ์ ที่มักออกสอบบ่อยๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเอาไว้อย่างพร้อมสรรพ
นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบความรู้เพื่อฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบกันอีกด้วย
"