ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลูกอีสาน (ภาษาอังกฤษ)

ผู้แต่ง: คำพูนบุญทวี

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ลูกอีสาน เป็นเรื่องที่มีค่า มีรสชาติ ผมจึงนำมาลง ฟ้าเมืองไทย มีคนนิยมโดยเฉพาะชาวอีสาน เมื่อได้ ซีไรท์ จึงถือเป็นเกีรยติ์ของคำพูนและชาวอีสานทั้งมวล "