ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิชิต O-NET ม.ปลาย ภาษาไทย

ผู้แต่ง: อาจารย์ศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง

สำนักพิมพ์: แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 10

เนื้อหา

พิชิต ONET ภาษาไทย ม.ปลาย เป็นหนังสือรวบรวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทยที่เคยใช้ในปีก่อนๆ และมักจะออกบ่อยๆ ประกอบด้วย งานประพันธ์ หลักภาษา และ การอ่านตีความ วิเคราะห์