ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปเข้มภาษาไทย มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: พิชชธร ปะทะวัง

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.1, ม.2 และ ม.3 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, มหิดล, จุฬาภรณ์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-05-14 00:14
2021-11-18 00:29
2021-10-16 00:15
2021-10-12 00:21
2021-09-24 00:34
2021-09-19 00:33
2021-09-11 00:12
2021-07-17 00:28
2021-05-04 00:12