ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความรู้รอบตัวอาเซียน

ผู้แต่ง: กานธนิกา ชุณหะวัติ

สำนักพิมพ์: ภาวิดา มีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนท์

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอาเซียน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนวิชาอาเซียนศึกษาและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-05 00:25
2022-06-05 00:16
2021-09-30 00:32