ข้อมูล eBook

ชื่อ: ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สอนเทคนิคทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบเข้าใจง่าย รวดเร็ว ตรงประเด็น พร้อมข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความและเฉลยอย่างละเอียด เตรียมสอบอย่างมั่นใจ ทำคะแนน 150 เต็ม!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-05 00:26
2021-09-11 00:12
2021-01-18 00:22