ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ผู้แต่ง: ฐานุวัชร์ รินนานนท์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

รวบรวมแนวข้อสอบครบทุกพาร์ททั้งบริบทความเป็นครู จริยธรรมและจิตวิทยาความเป็นครู คณิตเชิงวิเคราะห์ การจับใจความสำคัญ ความรอบรู้สังคม ตรรกศาสตร์ และมิติสัมพันธ์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่เตรียมสอบ PAT 5 ในระบบ TCAS, ครูผู้ช่วยภาค ก. และเตรียมสอบราชการ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-11 00:12
2021-01-03 00:27