ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

คงเหลือ: 12

เนื้อหา

รวบรวมแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษากว่า 600 ข้อที่ออกสอบบ่อย ครอบคลุมทั้งระดับชั้น ม.4, ม.5, ม.6 จัดเต็มครบทุกกลุ่มสาระวิชาทั้ง ศาสนา, รัฐศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบอย่างมั่นใจในทุกสนามสอบ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-06-04 03:40
2021-05-21 00:12
2021-05-04 00:12
2021-03-29 00:09