ข้อมูล eBook

ชื่อ: สร้างเอฟเฟ็กต์ให้กับวิดีโอ After Effect CS5

สำนักพิมพ์: บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานวิดีโอด้วยการสร้างเอฟเฟกต์กับโปรแกรม After Effects CS5 โดยเรียนรู้ผ่านตัวอย่างเอฟเฟ็กต์สุดฮิตที่พบเห็นกันบ่อยๆในภาพพยนตร์ เนื้อหาอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนแบบ Step by Step ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว