ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือใช้งาน Illustrator CC

สำนักพิมพ์: บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือคู่มือการช้งาน Illustrator CC เล่มนี้ อธิบายการใช้งานงานต่างๆที่มีอยู่มากมายในโปรแกรม Illustrator ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเครื่องมือ การเลือกใช้สี การพิมพ์ข้อความ ตลอดจนการออกแบบงานจริงด้วยตัวอย่าง workshop เช่น ออกแบบโลโก้ การวาดรูป ออกแบบไอคอน เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-06-18 00:19
2021-05-19 00:21
2021-03-29 00:09