ข้อมูล eBook

ชื่อ: สร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Camtasia Studio 7

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการสร้างสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอในรูปแบบของไฟล์มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7 เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการบันทึก การลบ รวบรวมวิดีโอ การอิมพอร์ต การแทรกเสียงบรรยาย การแก้ไขวิดีโอ การปรับแต่งเสียง การใส่เอฟเฟ็กต์ อีกทั้งยังสามารถสร้างวิดีโอในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟล์ AVI, WMV, M4V, MP3 เป็นต้น ตลอดจนการนำเสนอผลงาน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-06-04 03:40
2022-01-30 00:35
2021-08-11 00:27
2021-07-27 00:20
2021-07-23 00:12
2021-02-26 00:06
2021-02-20 00:39
2021-02-20 00:39
2021-02-06 00:31
2021-01-22 00:24
2021-01-15 00:08
2021-01-11 00:21
2020-12-29 00:14
2020-12-23 00:07
2020-12-04 01:10