ข้อมูล eBook

ชื่อ: สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ : The Rules of Management

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การบริหารจัดการ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ และยังเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้เราเป็นมนุษย์ทองคำ ที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่าในตัวเองอย่างมากถ้าเรารู้กฎการทำงาน ในเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมกฎการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งในเรื่องงานและเรื่องของคนเอาไว้อย่างครบถ้วน เป็นกลยุทธ์และเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณหยิบเอาธรรมชาติของการเป็นนักบริหารออกมาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-05 00:25
2022-06-04 03:40
2022-05-04 03:01
2022-01-19 00:33
2021-09-04 00:31
2021-08-21 02:42
2021-07-28 00:28
2021-07-19 00:11
2021-02-26 00:06
2021-01-15 00:08
2021-01-11 00:22
2020-12-23 00:07