ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 2

ผู้แต่ง: มณฑา ลิมปิยประพันธ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับการกลับมาอีกครั้ง ของการรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรที่เป็นได้ทั้งยาและอาหาร ต่อจาก "อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 1" กับเรื่องราวสมุนไพรอันทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้คู่กับสังคมไทย ตำรับอาหารที่เป็นยาตามธรรมชาติ จากป่าสู่พืชปลูก ผ่านการปรุงแต่งอย่างลงตัวในชีวิตประจำวันแบบไทย ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยั่งยืน ช่วยให้คุณรู้หลักในการดูแล ป้องกัน บำบัดรักษา เสริมสร้างสุขภาพ เป็นพลังชีวิตและกำลังใจที่สดใสแข็งแรงสำหรับอนาคตต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-08-06 00:12
2022-07-12 00:11
2022-06-03 00:19
2022-03-01 00:36
2021-10-04 01:18
2021-09-09 00:17
2021-07-14 00:24
2021-02-22 00:30
2021-01-17 00:24