ข้อมูล eBook

ชื่อ: Short Note สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉบับเตรียมหน้าห้องสอบ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 รวบรวมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบง่าย ๆ กระชับ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเนื้อหาที่สำคัญ และจำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย สิ่งสำคัญต้องรู้ และความถี่ในการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งยังมีข้อสอบเก่า เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความเข้าใจเป็นระยะ และเพิ่มความแม่นยำในการทำข้อสอบในสนามจริงต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-04 00:19
2021-01-12 00:26