ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Social Studies สรุปเข้มสังคม ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ม.4, ม.5 และ ม.6 ครบถ้วน ตรงประเด็น อ่านง่าย เข้าใจเร็วสุดๆ ด้วยตัว mind map และตารางสรุป เข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่มักออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, สอบตรง และระบบใหม่ TCAS

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-08 00:10
2022-07-04 00:19
2021-10-08 00:23
2021-07-24 00:32
2021-05-26 00:06
2021-04-22 00:09
2021-03-29 00:09
2021-03-20 00:04
2021-03-16 00:13
2021-02-06 00:31
2021-01-22 00:24
2021-01-15 00:08
2021-01-13 00:10
2021-01-11 00:21
2021-01-09 00:08

หน้า