ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปเข้ม ภาษาไทย มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมปลายอย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่ออ่านก่อนสอบโดยเฉพาะ เข้มข้นกับแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยและคำอธิบายแบบละเอียด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-10-08 00:23
2021-10-05 00:12
2021-07-13 00:30
2021-02-21 00:33
2021-02-21 00:33
2021-01-23 00:23
2021-01-22 00:24
2021-01-16 00:13
2021-01-15 00:08
2021-01-15 00:08
2021-01-12 00:26
2021-01-11 00:22
2021-01-08 00:05
2020-12-29 00:14
2020-12-25 00:06