ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปเข้ม ภาษาไทย มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมปลายอย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่ออ่านก่อนสอบโดยเฉพาะ เข้มข้นกับแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยและคำอธิบายแบบละเอียด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-08-02 00:10
2022-07-28 00:11
2022-07-23 00:11
2022-07-08 00:10
2022-07-05 00:25
2022-07-04 00:19
2021-07-13 00:30
2021-02-21 00:33
2021-01-23 00:23
2021-01-16 00:13
2021-01-15 00:08
2021-01-12 00:26
2020-12-25 00:06