ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python

สำนักพิมพ์: บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ภาษาไพธอนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพราะว่าตัวภาษาไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใดและยังสามารถพัฒนาแอพไปใช้งานในทุกประเภทได้อีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-08-05 00:11
2022-08-05 00:11
2022-04-05 01:32
2021-09-28 00:41