ข้อมูล eBook

ชื่อ: ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

 เจาะลึกการใช้งาน Excel 2016 อย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างการใช้งานแบบเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง ในเล่มนี้คุณจะได้พบกับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาใน Excel 2016 ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากกว่าเดิม การใช้งาน 3D Map การใช้ Forecast Sheet การแทรกรูปภาพ 3 มิติ เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวกด้วยคำสั่ง 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-06-18 00:19
2022-06-18 00:19
2022-06-20 00:26
2022-06-15 00:18
2022-06-10 00:16
2022-06-04 03:40
2022-06-03 00:19
2022-06-03 00:19
2022-06-03 00:19
2022-06-03 00:19
2022-02-11 00:30
2021-09-28 00:41
2021-09-07 00:32