ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic System) ที่ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Hydraulic) ไฮดรอลิกส์โมบาย (Mobile Hydraulic) อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน (Offshore Industry) เพื่อให้ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการควบคุมให้เกิดความดัน ความเร็ว กำลัง และการส่งถ่ายกำลังที่สูงได้ อีกทั้งระบบไฮดรอลิกส์ยังมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีด้วย ซึ่งจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยน้ำมัน ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ หรือ PLC และระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และตัวอย่างโครงงานการสร้างชุดเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ (ขนาดเล็ก) ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาอีกด้วย ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-16 00:14
2022-06-25 14:38
2022-06-18 00:19
2022-06-08 04:17
2022-06-04 03:40